Close

Kennisnet – Handboek Digitale Geletterdheid

illustration for print

Als jouw digitale geletterdheid niet verder reikt dan het ABC van de 2-toets op je Nokia 3310, dan wordt het nog lastig bijbenen in de snel veranderende (informatie)maatschappij van nu. Geen idee wat digitale geletterdheid inhoudt? Wij van animatie-studio Heilder ook niet, tot wij de vraag kregen het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet te voorzien van wat aansprekende en verhelderende visuele content.

De maatschappij verandert met een rap tempo, zo ook de ontwikkeling van technologie en ICT. Aan Kennisnet is het de taak om te zorgen dat het onderwijs daarin meegroeit, met digitale geletterdheid als een van de belangrijkste speerpunten. Digitale geletterdheid betekent niet alleen het kunnen omgaan met een computer, tablet of smartphone. Het houdt ook in dat je deze tools daadwerkelijk kunt inzetten om ondervonden problemen mee op te lossen. Verder vraagt digitale geletterdheid om verantwoord en kritisch om te gaan met online (social) media en om het gericht kunnen zoeken van informatie die je nodig hebt.

In geval van ICT-gerelateerde, vaak complexe, materie kan visualisatie sterk bijdragen aan het behapbaar maken van deze informatie. Ditzelfde gold voor het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet, gemaakt om scholen te bewegen naar een meer structurele aanpak van onderwijs in digitale geletterdheid, met als uiteindelijk doel de achterstanden onder leerlingen op dit gebied in te halen.

De illustratiestijl voor het handboek is gebaseerd op de oorspronkelijke huisstijl van Kennisnet en de vraag naar herkenbare, creatief ingestoken situatieschetsen op school gecombineerd met infographics. Om onderscheid te maken tussen de drie delen binnen het handboek kreeg elk deel een eigen kleurstelling, waar met name de afbeeldingen voor de headers in het handboek op gebaseerd zijn. Vervolgens is de tekst van het Handboek uitvoerig doorgenomen en zijn per paragraaf beschrijvingen gegeven van mogelijke visuals die ondersteunend zijn aan de verschafte info. Zo werden per onderdeel na feedback en goedkeuring vanuit Kennisnet de voorstellen uitgewerkt tot definitieve illustraties. Het resultaat; een prettig leesbaar en levendig handboek die kleur geeft aan de toekomst van het onderwijs.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het Handboek Digitale Geletterdheid hier.

Brand: Kennisnet
Client: 
Optima Forma