Illustratie | Infographic

Kennisnet

Digitale Geletterdheid

i.s.m. Optima Forma BV

De maatschappij verandert met een rap tempo, zo ook de ontwikkeling van technologie en ICT. Aan Kennisnet is het de taak om te zorgen dat het onderwijs daarin meegroeit, met digitale geletterdheid als een van de belangrijkste speerpunten. Digitale geletterdheid betekent niet alleen het kunnen omgaan met een computer, tablet of smartphone. Het houdt ook in dat je deze tools daadwerkelijk kunt inzetten om ondervonden problemen mee op te lossen. Verder vraagt digitale geletterdheid om verantwoord en kritisch om te gaan met online (social) media en om het gericht kunnen zoeken van informatie die je nodig hebt.

In geval van ICT-gerelateerde, vaak complexe, materie kan visualisatie sterk bijdragen aan het behapbaar maken van deze informatie. Ditzelfde geldt voor het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet, gemaakt om scholen te bewegen naar een meer structurele aanpak van onderwijs in digitale geletterdheid, met als uiteindelijk doel de achterstanden onder leerlingen op dit gebied in te halen.

De illustratiestijl voor het handboek is gebaseerd op de oorspronkelijke huisstijl van Kennisnet en de vraag naar herkenbare, creatief ingestoken situatieschetsen op school gecombineerd met infographics. Om onderscheid te maken tussen de drie delen binnen het handboek is elk deel voorzien van een eigen kleurstelling, waar met name de afbeeldingen voor de headers in het handboek op gebaseerd zijn. Vervolgens is de tekst van het Handboek uitvoerig doorgenomen en zijn per paragraaf beschrijvingen gegeven van mogelijke visuals die ondersteunend zijn aan de verschafte info. Zo werden per onderdeel na feedback en goedkeuring vanuit Kennisnet de voorstellen uitgewerkt tot definitieve illustraties. Het resultaat; een prettig leesbaar en levendig handboek die kleur geeft aan de toekomst van het onderwijs.

interactieve pdf kennisnet door heilder

Maak kennis met heilder

We voorzien je graag van een verhelderend antwoord op jouw communicatie-vraag. Bel ons voor direct contact of stuur een mail en we reageren zo snel mogelijk. Of kom langs bij onze animatie studio in Den Haag.

+31 (0)70 891 4918
info@heilder.nl