ZonMw

Uiteenlopende communicatie-uitingen, van animatie en drukwerk tot DTP

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis. Met een nieuw beleidsplan, genaamd 'Het Verschil Maken', zet ZonMw in op onder andere kennis delen en verbinden en het stimuleren van kennis in de praktijk. Om deze en andere toekomstplannen inzichtelijk te maken en overtuigend te presenteren aan stakeholders heeft Heilder het beleidsplan van ZonMw visueel ondersteund met een interactieve PDF, animatievideo en hand-out.

Toelichting

Het voornaamste onderdeel is de interactieve PDF, waarin het volledige beleidsplan gepresenteerd wordt. Om dit digitale document gebruiksvriendelijk te maken, zijn hoofdstukken en paragrafen klikbaar gemaakt, waardoor er met gemak door de uiteenlopende onderwerpen van het beleidsplan genavigeerd kan worden. Als referentie voor de opmaak van het document is gebruik gemaakt van de bestaande huisstijl, een stijlvolle combinatie van ronde vormen en zachte kleuren, waarbinnen cyaan de boventoon voert. De illustraties in het document benadrukken de belangrijkste pijlers in het beleidsplan of zijn infographics die in een oogopslag een totaaloverzicht van een concept of (stappen)plan bieden. Als beknopte weergave van de interactieve PDF is gekozen voor zowel een animatie als hand-out. Zo toont de animatie in een minuut de belangrijkste onderdelen uit het beleidsplan, ondersteund door een voice over en ondertiteling. De hand-out doet hetzelfde in de vorm van een waaier met op iedere pagina een samenvatting van een van de onderwerpen uit het beleidsplan. Om de consistentie in het geheel te bewaken, zijn illustraties, patronen en andere grafische elementen gelijk getrokken tussen de PDF, animatie en hand out. Ook is rekening gehouden met digitale toegankelijkheid, door de animatie te voorzien van een optionele ondertiteling en de juiste lettergrootte en -kleur toe te passen in de tekstbestanden. 2. Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen en jongeren. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. In een kenniswerkplaats werken organisaties uit het jeugdveld, gemeenten, onderzoekers, opleidingen, ouders en jongeren in een lerende omgeving samen. Zo komen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis bij elkaar. De werkplaatsen dragen op deze manier bij aan het veranderen en verbeteren van de jeugdsector. 3. ZonMw stimuleert participatie in al haar projecten en onderzoeken. Dit betekent onder andere de totstandkoming van samenwerking tussen onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Als vervolg op de animatie Beleidsplan van ZonMw, heeft Heilder ook voor het onderwerp Participatie een animatie mogen maken. Een mooi voorbeeld van hoe huisstijl en consistentie tot hun recht komen in meerdere animaties voor dezelfde klant! Participatie van ervaringsdeskundigen in onderzoek is een belangrijk speerpunt van ZonMw, om onder andere hiermee de vertaling van onderzoek naar de praktijk te kunnen realiseren. Het doel achter de animatie Participatie was dan ook om bij partners van ZonMw, maar vooral de onderzoekers en ervaringsdeskundigen zelf, dit speerpunt kenbaar te maken en toe te lichten. En dat op een toegankelijke manier, zodat de informatie bij deze uiteenlopende doelgroep eenduidig en overtuigend binnenkomt. Met de stijlbepaling van de eerdere animatie Beleidsplan was de visuele basis voor Participatie al gelegd. Ook de stijlelementen uit de eerdere animatie hielpen de consistentie van deze 'ZonMw-animatiehuisstijl' te borgen. Het gebruik van de huisstijlkleuren en bijpassende ronde vormen zorgen voor herkenning. Tussen de vloeiende scene-overgangen wisselen karakters en praktijksituaties zich af met iconen en infographics. Daarmee is een balans gemaakt tussen het aanspreken van inlevingsvermogen en het visueel ondersteunen van belangrijke informatie. Een frisse voice over, deze keer een vrouwelijke, en een bijpassende tune maken het geheel af. Aanvullend is gekozen voor optionele ondertiteling, rekening houdend met digitale toegankelijkheid.

Visuele ontwikkeling

No items found.

Credits

No items found.